0

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website door Displaywinkel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Displaywinkel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve (prijs)informatie op deze website.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden soms naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Displaywinkel kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.