0

Retourneren

Hoe kan ik een ( of meerdere ) artikel(en) retourneren?

Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met een kopie van de pakbon.

Het retouradres is:

Displaywinkel
t.a.v. retouren ontvangst
Teteringsedijk 58 A
4817 MH  Breda

Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde goederenbedrag wordt teruggestort, de door de klant gemaakte verzendkosten bij retournering worden niet vergoed. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Reclamaties, garanties en teruggaverecht

Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Displaywinkel als bindend. Indien Displaywinkel een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Displaywinkel door derden worden veranderd of gerepareerd.

Kleuren van artikelen geleverd door Displaywinkel, kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website van Displaywinkel. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend.

Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout. Een artikel kan slechts worden geruild in overleg met Displaywinkel. Bij foutieve opgave van het afleveradres wordt bij retourzendingen het goederenbedrag teruggestort, de verzendkosten worden niet vergoed. Om foutloze levering te waarborgen, stellen wij voor bestellingen steeds schriftelijk of per mail aan ons door te geven.

Voor teruggezonden artikelen leveren wij in ruil andere artikelen of het betaalde goederenbedrag wordt teruggestort, de door de klant gemaakte verzendkosten bij retournering worden niet vergoed. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en plakadres.